Poznaj definicję i różnice między panseksualnością a biseksualistą

Definicje i różnice między panseksualnością a biseksualistą są często pomijane. Chociaż ogólnie uważa się je za to samo, te dwa typy orientacji seksualnej w rzeczywistości mają różne znaczenia. Aby lepiej poznać różnicę między panseksualnością a biseksualistą, zapoznaj się z poniższą recenzją.

Definicja panseksualna i biseksualna jest rzeczywiście podobna. Oba te terminy są interpretowane jako typ orientacji seksualnej, który opisuje pociąg do więcej niż jednej płci. Jaka jest więc dokładnie różnica między panseksualną a bi-seksualną?

Rodzaje płci

Zanim omówimy definicję biseksualnego i panseksualnego oraz różnice między nimi, najpierw zidentyfikujmy różne płcie.

W rzeczywistości płeć nie jest już odpowiednia do opisania płci biologicznej, a mianowicie męskiej i żeńskiej. Istnieją płcie niebinarne, które nie są identyfikowane jako męskie lub żeńskie, w tym:

  • Bigender, czyli ktoś, kto ma 2 tożsamości płciowe (męską lub żeńską), jednocześnie lub nie
  • Agent, czyli ktoś, kto nie deklaruje swojej płci jako męskiej lub żeńskiej
  • Osoba transpłciowa, czyli osoba, której tożsamość płciowa różni się od płci biologicznej
  • genderfluid, czyli ktoś, kto z czasem zmienia płeć

Definicja biseksualistów

Słowo „bi” w języku biseksualnym oznacza „dwa”. Oznacza to, że osoby o tej orientacji seksualnej pociągają dwie płcie, obie różne i takie same. Na przykład termin biseksualny może odnosić się do:

  • Kobieta, którą pociąga seksualnie lub emocjonalnie zarówno mężczyzna, jak i kobieta
  • Mężczyzna, którego pociąga seksualnie lub emocjonalnie zarówno mężczyzna, jak i kobieta

W powyższym przykładzie osoby biseksualne postrzegają płeć jako podzieloną tylko na dwa typy (binarne), a mianowicie męską i żeńską. Mimo to są też tacy, którzy uważają, że osoby biseksualne to osoby, które lubią dwie płcie, w tym płeć niebinarną.

Definicja panseksualności

Dosłownie, początkowe słowo „pan” w panseksualnym oznacza „wszystko”. Tak więc panseksualny to termin opisujący kogoś, kto może być pociągnięty seksualnie lub emocjonalnie do wszystkich płci.

Zazwyczaj panseksualność może być pociągnięta lub zakochana w innej osobie, niezależnie od jej biologicznej płci lub orientacji seksualnej, ale w oparciu o jej osobowość, zdolności lub wygląd fizyczny. Tak więc można powiedzieć, że osoba jest panseksualna, jeśli:

  • Kobietę pociągają mężczyźni, którzy są dobrzy w wystąpieniach publicznych, ale mogą również przyciągać kobiety, osoby transpłciowe i bigendery, którzy mają te same umiejętności.
  • Mężczyznę pociąga kobieta, która ma piękną twarz i długie włosy, ale może też pociągać osoba transpłciowa, która również jest piękna i ma długie włosy, lub mężczyzna, którego twarz wygląda kobieco.

W oparciu o powyższą definicję można zauważyć, że istnieje zasadnicza różnica między panseksualnym a biseksualnym. Panseksualiści nie zależą od swoich preferencji seksualnych co do płci danej osoby, podczas gdy osoby biseksualne nadal mają preferencje oparte na płci.

W rzeczywistości dana osoba może czuć się biseksualna, a następnie zmienić orientację seksualną na panseksualną lub inną. Może to czasami prowadzić do poczucia depresji lub stresu.

Ponadto osoby biseksualne lub panseksualne można również zaklasyfikować jako demiseksualne, czyli orientację, w której dana osoba może odczuwać pociąg seksualny jedynie do osób, z którymi łączy go silna więź emocjonalna. Tymczasem pociąg seksualny do ludzi inteligentnych lub o wysokim poziomie inteligencji nazywa się sapioseksualnymi.

Jeśli znasz kogoś, kto jest zdezorientowany co do swojej tożsamości seksualnej lub orientacji, a może sam tego doświadczyłeś, nie wahaj się skonsultować się z psychologiem w celu uzyskania porady lub terapii w razie potrzeby.